Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

potatolovero
5991 b65a 500
potatolovero
5989 b8d6 500
potatolovero
5987 7023
Reposted bygruetzeLilaLolapannakiessummerstaradremdicoxalsucznikdnymartinsonhugostiglitzm3rlinpzykoTigerleMrrrukgrovlymalamarcelkajiskasmoke11rocknrollazdzir
potatolovero
5986 c81e 500
Reposted bysummerstar summerstar
potatolovero
5984 fff2 500
potatolovero
5983 a67a
potatolovero
5982 1253
potatolovero
5979 1f30 500
potatolovero
5977 9dc9
potatolovero
5976 4d7b 500
potatolovero
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski

November 28 2017

potatolovero
3043 eebd 500
Reposted fromgruetze gruetze
potatolovero
0098 4cf8 500
Reposted fromgrobson grobson viaSardion Sardion
6956 bfa8 500

garbageflowers:

scrollinq:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

wet dog meets semi-wet dog

im you, but with legs

potatolovero
potatolovero
potatolovero
We're working just fine here.
Reposted frombensower bensower viafoods foods
potatolovero


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
potatolovero
3857 e8a4
Reposted fromsohryu sohryu viagruetze gruetze
potatolovero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl